Tietosuojaseloste

Rekisterin pitämisen perusteet

Tietojen säilyttäminen rekisterissä perustuu joko sopimussuhteeseen yhtiömme kanssa ja henkilön suostumukseen tietojen säilyttämiseen.

Keräämme ja tallennamme tietoja mahdollisista uusista asiakkaista asiakassuhteiden tai liiketoiminnan perusteella. Tiedonkeruu uusilta potentiaalisilta asiakkailta perustuu liiketoimintaan ja keräämme tiedot itse.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteiden tai muiden olennaisten yhteyksien yhteydessä käsittelyä, analysointia ja markkinointia varten.

Toimintamme perustuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen säilyttämisestä:

* Henkilöstä tallentamamme tiedot ovat käsittelyn kannalta laillisia, kohtuullisia ja läpinäkyviä. Tämä tarkoittaa, että pääset käsiksi tietoihisi milloin tahansa.
* Tiedoilla on käyttötarkoitusrajoitus – esimerkiksi henkilöistä keräämämme tiedot on rajoitettu tiettyyn tarkoitukseen. Emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille, ellei siihen ole pätevää syytä.
* Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen tiedon
* Pyrimme pitämään tietomme paikkansa
* Rajoitamme tietojen säilyttämistä – tiedoilla on määritelty elinikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilyttämiselle ole laillista syytä

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi tai lempinimi, yhteystiedot (puh. Sähköposti), kuvia ja selvitys asunnosta ja tilanteesta

Asiakassuhteen yhteydessä säilytämme vähimmäistiedot, jotka sisältävät tyypillisesti henkilön yksilöllisen nimen, mahdollisesti yrityksen, sekä yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron.

Tiedot poistetaan, kun asia on käsitelty.

Tiedon lähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan asiakkaalta mm. Verkkolomakkeiden, sähköpostin, puhelimen, sosiaalisen median palveluiden kautta lähetetyt viestit, sopimukset, asiakastapaamiset ja muut tilanteet, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Lisäksi voimme liiketoimintamme yhteydessä esimerkiksi uusia asiakkaita hankkiessa käyttää esimerkiksi tiedotusvälineistä poimittuja nimiä, joihin saatamme olla liiketoiminnallisesti yhteydessä.

Tietojen luovuttaminen ja siirto

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin turvaaminen

Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja tiedonkäsittelyjärjestelmillä käsiteltävät tiedot ovat asianmukaisesti suojattuja. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden fyysinen ja digitaalinen suojaus on asianmukaisesti huomioitu.

Vastuullinen taho varmistaa, että tallennetut tiedot ja palvelimiin sekä muihin henkilötietojen turvallisuudelle kriittisiin tietoihin liittyvät käyttöoikeudet käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työtehtäviin se kuuluu. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on estetty luvaton pääsy.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tai pyytää korjausta hänestä tallennettuihin tietoihin, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää hakijaa todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksen määrittelemän aikarajan puitteissa (yleensä yhden kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyillä on myös muita oikeuksia EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää hakijaa todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksen määrittelemän aikarajan puitteissa (yleensä yhden kuukauden kuluessa).